Udělej změnu!

5. téma: Udělej změnu!

1. úkol  - zrealizujte alespoň jedno opatření

  • Sudy na dešťovou vodu

Když už se toto téma neslo v duchu Gándhího citátu "Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě" museli jsme začít u sebe, tudíž jsme si i my dali na zahradu sud na odchytávání vody.

Jelikož jsme stejně neměli, kam barel dát, poněvadž na místech, kde měl být umístěný, se dějí opravy nebo něco buduje a my jsme s tím nepočítali (určitě pak dáme sud nebo nádrž i na školní dvůr, až se dokončí opravy, nejspíše po prázdninách, ale i tak se uskuteční), proto jsme si dali sud na zahrádku.

Když prší, tak si můžeme dělat zásoby dešťové vody. Dešťovou vodu můžeme chytat tak, že dáme ke konci okapu sud. Nejlepší je plastový nebo plechový sud. Potom když je velké sucho, tak si ze sudu nabereme vodu do kbelíku nebo konve a už můžeme zalévat rostliny.

Jak vypadají naše barely?

Dokonce můžete dešťovou vodu odchytávat i pomocí vysloužilé vany, najdete tak pro ni nové využití.
Dokonce můžete dešťovou vodu odchytávat i pomocí vysloužilé vany, najdete tak pro ni nové využití.
  • Výsadba vrb

Nejprve jsme si museli větvičky z vrb ustřihnout.

A pak je dát zakořenit do vody.

Potom jsme pár větviček svázali k sobě, aby se v půdě vrba lépe zachytila.


Pak už jsme je mohli konečně zasadit. Otázka byla jen kam? Na původní místa jsme je zasadit nemohli, tak jsme vrby vysadili u odvodňovací stoky, která byla zatím vyschlá, protože se rybník vypouštěl z důvodu jeho zvětšení. Se zasazením vrb určitě neskončíme, u Moravy a u Baťova kanálu je vysadíme po dokončení úprav a plavební sezóny. Už máme domluvenou výsadbu u rybníku Jazera, který se má zvětšovat, ale protože budou muset vrby u rybníku pokácet, slíbili rybářskému svazu, že tam pár vrb vysadí, tak že jim pak můžeme pomoci, za což jsme rádi.

Nyní nám vrby budou hezky zpevňovat půdu.

2. úkol - seznamte veřejnost s vašimi návrhy

Navštívili jsme Obecní úřad ve Vnorovech a JZD-Agro Vnorovy, abychom představili naše projekty v CO2 lize a zeptali se na pár otázek ohledně životního prostředí ve Vnorovech. Ukázali jsme zde taky naši vytvořenou knihu, ve které píšeme o všech tématech a splněných úkolech.

Na Obecním úřadě jsme se dověděli, že probíhají pozemkové úpravy, zejména v ulici Záhumenice, ale taky nás zajímalo, jaké opatření vůči povodním a suchu se už provedla nebo by se dala uskutečnit. Jako opatření proti povodním už proběhlo rozšíření hráze a vrby by šlo vysadit, ale jen na určitých místech, ale že aktuálně je výsadba vrb spíše nereálná. Zavlažovací systém při suchu zatím není zrealizovaný.

Hodně jsme toho zjistili i v JZD Agro Vnorovy. Každý, kdo hospodaří a bere dotace, musí dodržovat pravidla stanovená EU. Na každý blok patřící Agru jsou stanovena pravidla. Jako první nás zajímalo, jestli se už ve Vnorovech zkoušel vysázet čirok a jaký má pro hospodářství smysl. Dověděli jsme se, že na rozdíl od kukuřice nemá tak výživnou hodnotu, nikdo ho nevykupuje a nenahrazuje obiloviny. I tak ho Agro zkoušelo vysadit, ale krávy ho nejedly. Ohledně řepky jsme zjistili, že zlepšuje a připravuje půdu pro jinou rostlinu. Měla by se vysadit minimálně jednou za 4 roky a procentuální zastoupení by nemělo být větší než 13%. Řepka také provzdušňuje půdu, zlepšuje ji a dává jí živiny. Kořeny po vytrhnutí rostliny zůstanou v půdě a tím ji živí. Tím chrání půdu proti povodním. Kromě rostlin jsme zjistili taky něco o dobytku. JZD ve Vnorovech má 400 krav, 700 ks dobytka celkově (hovězího) a pro ně zpracovávají chlévskou mrvu na chlévský hnůj (každý rok 20% výměry-asi 200 hektarů). Chlévský hnůj je organická hmota, která se nachází v půdě a zadržuje vodu. Kromě řepky a kukuřice se pěstuje i vojtěška pro krávy a hrách. Proso a čirok nejsou pro pěstování vhodné, protože se s nimi pak nic nedá dělat, nikdo je nevykupuje a krávy je nežerou. Jako prevence proti suchu se nerozorávají meze, proběhlo vápnění půdy a kapková závlaha zemědělské půdy probíhá.

Jsme rádi, že nás v JZD i Obecním úřadu přijali s radostí a zjistili jsme, že ochrana životního prostředí pro další generace je naším společným cílem.

S našimi návrhy jsme seznámili vedení obce, paní ředitelku a pak jsme zašli i za zemědělci na Agro Vnorovy a nechali jsme jim i knížku z výstavy. Okolí jsme seznámili s návrhy prostřednictvím knížky, kde jsou naše nápady od prvního do posledního tématu na výstavě prací žáků ZŠ Vnorovy V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH, protože co je to zdravý duch, kdyby nebyl i čistý vzduch. Pokud jste se nestihli podívat na knížku na výstavě, můžete ji najít taky na webu https://zsvnorovyco2liga.webnode.cz/ v sekci 5. téma. Naši spolužáci se o našich návrzích dozvěděli prostřednictvím nástěnky, která visí jako vždy u učebny fyziky (chemie).

knížka ke stažení zde:

Bonusové úkoly

  • Svačinový den

V rámci Ekovýzvy - české a regionální potraviny jsme udělali pro 7. třídu svačinkový den. Spolužáci si přinesli svačinu a pak jsme vyhodnotili soutěž o nejzdravější svačinku. Výherkyně si přinesla dokonce 4 boxíky svačinek. Pak následovala ochutnávka regionálních potravin, které se následně bodovali a 3 nejchutnější vyhráli titul Mňamka. Výhercem se stal mošt z Hostětína.

  • Ukliďme Vnorovy

V sobotu 7. dubna se konala celorepubliková akce s názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko zaměřená na uklízení odpadků a černých skládek v krajině, jejíž letošní patronkou byla biatlonistka Gabriela Koukalová. Letos se uklízelo na mnoha místech i mimo ČR a my, tým Badatelů ze ZŠ Vnorovy jsme vás v rámci celorepublikové soutěže CO2 liga na tuto akci vyzvali. Naše úklidová akce nesla název Ukliďme Vnorovy a zúčastnilo se jí přibližně 14 lidí. Někteří lidé přidali svou pomocnou ruku dokonce i během cesty. Mezi 14. a 16. hodinou jsme uklidili okolí Jazer, Baťova kanálu a okolí za fotbalovým hřištěm Agro Vnorovy. V přírodě jsme našli spoustu různých věcí, od igelitových sáčků přes plechovky až po podrážky od bot a dokonce i SIM karty. Po vytřídění odpadu nás právě na fotbalovém hřišti čekala zasloužená odměna v podobě občerstvení a fotbalového zápasu. Tato akce se nám i účastníkům líbila a doufáme, že příště uklidíte přírodu s námi. Chtěli bychom na závěr poděkovat zúčastněným, za sponzorský dar panu Korvasovi a poprosit vás, abyste nebyli k přírodě lhostejní a nedělali si z ní odpadkový koš, ať nám vydrží uklizená místa ještě po dlouhou dobu čistá.

video z úklidové akce zde:

  • Mapa popelnic ve Vnorovech

V rámci Ekovýzvy - třídění odpadu jsme udělali mapu popelnic a sběrných míst u nás v obci. Popelnic je u nás tak akorát, ale za to máme každý pytle doma na třídění papíru a plastu a ještě popelnice na komunál a bioodpad.

  • Soutěž EKOKVÍZ

Uspořádali jsme soutěž EKOKVÍZ. Na otázky z kvízu mohli naši spolužáci najít odpověď na nástěnce. Zúčastnilo se celkem 27 dětí. Z 27 spolužáků a spolužaček jsme vybrali tři nejsprávnější řešitele.

  • Časopis Badatel

Udělali jsme i páté číslo našeho časopisu Badatel. Opět se v nich nachází ukázky z naší práce, osmisměrka a křížovka, kvíz a další zajímavosti, které ocení nejen děti, ale i paní učitelky s panem učitelem.

časopis ke stažení zde: